AKDP Advokátní Kancelař Dvořák & Ihlová

akdp-partners

Advokátní kancelář Dvořák & Ihlová byla založena v roce 1999. Od počátku svého působení na trhu právních služeb se Advokátní kancelář Dvořák & Ihlová zaměřovala zejména na oblast obchodního, občanského a konkursního práva, pracovního práva a trestního práva, především pak na spornou agendu.

V současné době je Advokátní kancelář Dvořák & Ihlová schopna zajistit vysoce kvalifikované právní služby prakticky v jakékoli oblasti práva, včetně rozšířených služeb, zahrnujících například účetní a daňové souvislosti právních případů nebo komplexní servis pohledávek od jejich uplatnění u povinného, přes soudní řízení až k případnému vymožení pohledávky exekutorem. Pro naše klienty jsme schopni zajistit prostřednictvím spolupracujícího notáře taktéž notářské služby.

Kromě standardní občanskoprávní, obchodněprávní a trestněprávní agendy klade kancelář důraz na správu majetku a právní služby spojené s převody nemovitostí, vymáhání pohledávek, insolvence a autorského práva.