Advokátní úschovy & ověřování podpisů

akdp-consumer-loans

Naše AK poskytuje kompletní služby související s advokátní úschovou listin i peněžních prostředků (sepis smlouvy o advokátní úschově, příjem a výplata peněžních prostředků dle sjednaných podmínek).

Po předložení platného dokladu totožnosti je možno ověřit podpis na klientem požadované listině.