Insolvenční právo

akdp-insolvency-law

V oblasti insolvenčního práva naše advokátní kancelář zastupuje dlužníky i věřitele a poskytuje zejména následující služby:

  • zpracování přihlášky pohledávky
  • zpracování návrhu na povolení oddlužení