Občanské právo

akdp-civil-law

V odvětví občanského práva se naše advokátní kancelář zabývá spornou i nespornou agendou, vyhotovuje smlouvy všech typů a poskytuje právní poradenství a služby zejména v následujících oblastech:

  • věcná práva k nemovitostem včetně řízení před katastrem nemovitostí
  • všechny druhy smluvních závazků
  • vymáhání pohledávek včetně exekučního řízení
  • náhrada škody
  • směnečné právo
  • dědické řízení
  • ochrana osobnosti