Pracovní právo

akdp-labour-law

Naše advokátní kancelář se snaží chránit práva a oprávněné zájmy zaměstnanců i zaměstnavatelů, přičemž se zaměřuje zejména na:

  • vznik, změna a zánik pracovního poměru (vypracování či analýza pracovní smlouvy, výpovědi atd.)
  • vznik změna a zánik dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • přechod práv a povinností z pracovněprávních závazků
  • problematika pracovních úrazů a náhrady škody vyplývající z pracovněprávního poměru