Právo duševního vlastnictví

akdp-ip-rights-trademarks-law

V oblasti práv k duševnímu vlastnictví a ochranných známek se zaměřujeme zejména na:

  • registraci ochranných známek
  • nekalou soutěž