Správní právo

akdp-admin-law

Zastupujeme klienty ve všech typech správních řízení, zejména pak v přestupkovém řízení.